AVÍS LEGAL

1. INFORMACIÓ LEGAL

A continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest LLOC WEB:

Titular: KLIIK.IO, S.L.

NRT: L-714627-W

Adreça: Ctra. La Rabassa, 21, Pleta de Sibós (AD600) , Principat d’Andorra. 

Correu electrònic: info@kliikapp.com

La visita a aquest LLOC WEB atribueix la condició d'“USUARI” al visitant, amb independència de la condició de “CLIENT” que aquest usuari pugui tenir amb KLIIK.IO, S.L.

L'objectiu d'aquest LLOC WEB és oferir als CLIENTS i/o USUARIS informació relativa a productes i serveis de KLIIK.IO, S.L.

L'USUARI, mitjançant l'accés a tots els continguts que formen part del LLOC WEB, pot visitar, obtenir informació de productes i serveis, i adreçar sol·licituds i/o comunicacions a KLIIK.IO, S.L.. Aquest accés implica l'acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions i els termes d'ús que conté aquest “Avís legal”.

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  

Tots els continguts del LLOC WEB, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els “CONTINGUTS”), són propietat intel·lectual de KLIIK.IO, S.L. o de tercers.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de KLIIK.IO, S.L. o tercers, sense que pugui entendre's que l'accés al LLOC WEB atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

La violació dels anteriors drets serà perseguida conforme a la legislació vigent.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol USUARI o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el LLOC WEB, haurà de notificar aquesta circumstància a KLIIK.IO, S.L.

En qualsevol cas, KLIIK.IO, S.L. no assumirà responsabilitat respecte dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial titularitat de tercers, que es puguin veure infringits per un tercer o per l'USUARI.

​3.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

CONDICIONS GENERALS

L'USUARI s'obliga a fer un ús correcte del LLOC WEB de conformitat amb la Llei i les presents condicions d’ús. L'USUARI respondrà enfront de KLIIK.IO, S.L., o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin esdevenir a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del LLOC WEB amb finalitats lesives de béns o interessos de KLIIK.IO, S.L. o de tercers, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de l’entitat o de tercers.

CONTINGUTS

L'USUARI es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, en el seu cas pogueren ser aplicable.

​4.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

INFORMACIÓ

L'accés al LLOC WEB no implica l'obligació per part de KLIIK.IO, S.L. de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d'aquest. En aquest sentit, KLIIK.IO, S.L. no garanteix que els continguts del website hagin d’estar permanentment actualitzats, ni que manquin de qualsevol classe d'error.

KLIIK.IO, S.L. no es responsabilitza per qualsevol mal i/o perjudici i/o benefici deixat d'obtenir per l'USUARI o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d'aquests.

QUALITAT DEL SERVEI

L'accés al LLOC WEB no implica l'obligació per part de KLIIK.IO, S.L. de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'USUARI, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

KLIIK.IO, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la prestació del servei del LLOC WEB.

DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L'accés al LLOC WEB requereix serveis i subministraments de tercers, incloses les xarxes de telecomunicacions. Per tant, la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament depèn de tercers. En aquest sentit, els continguts proveïts a través del LLOC WEB poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles.

KLIIK.IO, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena, produïts per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, que puguin produir per la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del LLOC WEB.

5.- PROTECCIÓ DE DADES

Veure la corresponent “Política de Privacitat”.

6.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE 

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació andorrana.

Els USUARIS d’aquest LLOC WEB se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

 

KLIIK.IO, S.L. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació que conté el LLOC WEB o de la configuració i/o presentació d'aquest.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per a major facilitat i transparència amb l'usuari hem separat les polítiques de protecció de dades en quatre apartats diferents en funció de la finalitat del tractament:

  • Apartat: «Contacte»;

  • Apartat: «Inscripció a la Newsletter»;

  • Apartat: «Forma part de la comunitat »;

  • i, Apartat: «Xat instantani».

 

FORMULARI CONTACTE

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades personals (LQPD) i el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades que la desenvolupa, així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), l’informem que les seves dades de caràcter personal recollides a través del “Formulari de Contacte”, han estat incorporades als fitxers degudament inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA), i seran tractades pel Responsable del Tractament: KLIIK.IO, S.L.

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud i/o consultes de l'usuari. Si és necessari contactar-li ho farem per email.

El tractament d'aquestes dades està basat en el consentiment de l'usuari. Les seves dades no se cediran a tercers excepte en els casos que existeixi una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran durant el període màxim de 12 mesos.

Així mateix, li recordem que té dret en qualsevol moment a accedir, rectificar i cancel·lar, les dades referents a la seva persona, així com a oposar-se al tractament d'aquests en la forma i amb les limitacions previstes en la llei, a sol·licitar la limitació del tractament o portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a KLIIK.IO, S.L. amb domicili a Ctra. La Rabassa 21, Pleta de Sibòs. (AD600) Sant Julià de Loria, Principat d’Andorra, o per email a info@kliikapp.com.

Se l'informa especialment que KLIIK no pren decisions automatitzades sobre aquesta mena de dades. Es recorda el dret de l'usuari a presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Andorrana (ADPA) en cas que consideri que s'ha vulnerat algun dels seus drets sota les vigents disposicions legals.

 

FORMULARI DE SUBSRIPCIÓ A LA COMUNITAT

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades personals (LQPD) i el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades que la desenvolupa, així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), l’informem que les seves dades de caràcter personal recollides a través del “Formulari de subscripció a la Comunitat”, han estat incorporades als fitxers degudament inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA), i seran tractades pel Responsable del Tractament: KLIIK.IO, S.L.

Les seves dades seran tractades amb la finalitat d’Incloure’l al llistat dels USUARIS que formen part d’aquesta Comunitat per tal de que pugui gaudir dels nostres serveis.

El tractament d'aquestes dades està basat en el consentiment de l'usuari. Les seves dades no se cediran a tercers excepte en els casos que existeixi una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran indefinidament fins que Vostè es doni de baixa de la Comunitat.

Així mateix, li recordem que té dret en qualsevol moment a accedir, rectificar i cancel·lar, les dades referents a la seva persona, així com a oposar-se al tractament d'aquests en la forma i amb les limitacions previstes en la llei, a sol·licitar la limitació del tractament o portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a KLIIK.IO, S.L. amb domicili a Ctra. La Rabassa 21, Pleta de Sibòs, (AD600) Sant Julià de Loria, Principat d’Andorra, o per email a info@kliikapp.com.

Se l'informa especialment que KLIIK no pren decisions automatitzades sobre aquesta mena de dades. Es recorda el dret de l'usuari a presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Andorrana (ADPA) en cas que consideri que s'ha vulnerat algun dels seus drets sota les vigents disposicions legals.

 

FORMULARI SUBSCRIPCIÓ A LA NEWSLETTER

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades personals (LQPD) i el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades que la desenvolupa, així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), l’informem que les seves dades de caràcter personal recollides a través del “Formulari de subscripció a la Newxtelletr”, han estat incorporades als fitxers degudament inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA), i seran tractades pel Responsable del Tractament: KLIIK.IO, S.L.

Les seves dades seran tractades amb la finalitat d'incloure-li en el llistat de receptors de nostra Newsletter informativa que es remet de manera electrònica.

El tractament d'aquestes dades està basat en el consentiment de l'interessat en facilitar les seves dades. Les seves dades no se cediran a tercers excepte en els casos que existeixi una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran indefinidament fins que Vostè es doni de baixa com a receptor de la Newsletter.

Així mateix, li recordem que té dret en qualsevol moment a accedir, rectificar i cancel·lar, les dades referents a la seva persona, així com oposar-se al tractament d'aquests, sol·licitar la limitació del tractament o portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a KLIIK.IO, S.L. amb domicili a Ctra. La Rabassa 21, Pleta de Sibòs, (AD600) Sant Julià de Loria, Principat d’Andorra, o per email a info@kliikapp.com.

Se l'informa especialment que KLIIK no pren decisions automatitzades sobre els seus usuaris. Es recorda als usuaris el seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Andorrana (APDA) en cas que consideri que s'ha vulnerat algun dels seus drets sota les vigents disposicions legals.

 

FORMULARI DEL XAT DE CONTACTE 

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades personals (LQPD) i el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades que la desenvolupa, així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), l’informem que les seves dades de caràcter personal recollides a través del “Xat instantani del website”, han estat incorporades als fitxers degudament inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA), i seran tractades pel Responsable del Tractament: KLIIK.IO, S.L.

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les respectes als missatges instantanis dels USUARIS a través del Xat del nostre website. Si és necessari contactar-li ho farem per email o telèfon de contacte facilitat.

El tractament d'aquestes dades està basat en el consentiment de l'usuari. Les seves dades no se cediran a tercers excepte en els casos que existeixi una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran durant el període màxim de 12 mesos.

Així mateix, li recordem que té dret en qualsevol moment a accedir, rectificar i cancel·lar, les dades referents a la seva persona, així com a oposar-se al tractament d'aquests en la forma i amb les limitacions previstes en la llei, a sol·licitar la limitació del tractament o portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a KLIIK.IO, S.L. amb domicili a Ctra. La Rabassa 21, Pleta de Sibòs, (AD600) Sant Julià de Loria, Principat d’Andorra, o per email a info@kliikapp.com.

Se l'informa especialment que KLIIK no pren decisions automatitzades sobre aquesta mena de dades. Es recorda el dret de l'usuari a presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Andorrana (ADPA) en cas que consideri que s'ha vulnerat algun dels seus drets sota les vigents disposicions legals.

POLÍTICA DE COOKIES

1. CONCEPTE COOKIES

S’adverteix a l’Usuari que aquesta web utilitza cookies. Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu ordinador i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què s'utilitzi el seu ordinador, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari.

2. TIPOLOGIA DE COOKIES

 

  • Cookies de personalització d'interfície d'usuari: Aquesta pàgina web conté una cookie de «llengua de preferència» que s'utilitza per a recordar la llengua seleccionada. Se sol utilitzar aquest tipus de cookies en portals multilingües.

 

  • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de les xarxes socials.

 

  • Cookies d'anàlisis: Són aquelles que permeten al responsable d'aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei. 

 

3. INFORMACIÓ COOKIES

4. DESACTIVACIÓ DE COOKIES 

Es pot permetre bloquejar o eliminar les cookies instal·lades del seu ordinador mitjançant la configuració de les opcions del navegador que té instal·lat. A continuació es mostren els passos a assegurança per a desactivar o eliminar les cookies en els principals navegadors:

Per a configurar els permisos relacionats amb les cookies instal·lades en el navegador Google Chome pot prémer en el següent enlace.

Per a configurar els permisos relacionats amb les cookies instal·lades en el navegador Mozilla Firefox pot prémer en el següent enlace.

Per a configurar els permisos relacionats amb les cookies instal·lades en el navegador Microsoft Internet Explorer pot prémer en el següent enlace.

Per a configurar els permisos relacionats amb les cookies instal·lades en el navegador Safari pot prémer en el següent enlace.

ATENCIÓ: En cas de Bloqueig les cookies del seu navegador és possible que determinats serveis o funcionalitats de la pàgina web no es trobin disponibles.

5. DISCLAIMER CORREU ELECTRÒNIC

Aquest missatge està dirigit exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial. Si ha rebut aquest missatge per error, la distribució o còpia d'aquest e-mail està terminantment prohibida i li preguem que ens el comuniqui immediatament per e-mail o per via telefònica. 

Este mensaje está dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si ha recibido este mensaje por error, la distribución o copia de este e-mail está terminantemente prohibida y le rogamos nos lo comunique inmediatamente por e-mail o por vía telefónica. 

The information in this e-mail is confidential and is intended only for the use of the above named recipient. If you are not the intended recipient, any distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited and we kindly ask you to advise immediately by return e-mail or telephone.