Klab Compliance s'estrena a Kliik amb una promoció molt interessant per a les empreses del país


<a href='https://www.freepik.es/fotos/negocios'>Foto de Negocios creado por snowing - www.freepik.es</a>

Aquesta setmana, amb motiu de l'arribada del famós Black Friday, KLAB COMPLIANCE ha fet la seva primera promoció a través de l'aplicació KLIIK, i ho ha fet oferint un servei gratuït per a les empreses del Principat que vulguin valorar el seu nivell de Compliment Normatiu en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i de la Protecció de Dades.


KLAB COMPLIANCE, pels que encara no ho coneixeu, és un despatx de professionals, dedicats a l'assessorament empresarial en matèria de Compliment Normatiu (Corporate Compliance), per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, la Protecció de Dades Personals i altres aspectes de la Governança Corporativa.Per què és interessant aquesta promoció?


El Compliment Normatiu, és una eina molt útil per a les empreses donat que ens ajuda a prevenir a la nostra societat de futures implicacions penals o administratives quantioses, però, a més a més dóna el valor de millorar la reputació i augmentar la competitivitat al mercat actual.


Les sancions econòmiques que estableix la llei andorrana de prevenció de blanqueig de capitals poden arribar fins al milió d'euros (1.000.000EUR), sense perjudici de la resta de sancions establertes. D'altra banda, les sancions establertes a la normativa de Protecció de Dades, tenen un sostre de cinquanta mil euros (50.000EUR) a la primera infracció; i de cent mil euros (100.000EUR) a les successives infraccions; sense perjudici de la responsabilitat civil en què es pugui incórrer.Què inclou la promoció?


La promoció inclou un Estudi de Compliment Normatiu de la seva entitat. Això és:

  • Una reunió amb la persona (o persones) responsables en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Protecció de Dades, per tal d’analitzar quina és la situació de l’entitat pel que fa al seu compliment normatiu de la legislació andorrana.

  • Anàlisis de la seva situació i elaboració d’un Mapa de Riscos de la seva entitat que representi: les seves obligacions en la matèria concreta, el seu nivell de compliment normatiu en relació a les anteriors, i els riscos sancionadors a què s’enfronta, així com una sèrie de suggeriments per tal de complir a la normativa i evitar els riscos detectats.

  • La Promoció inclou un descompte del 10% en la contractació dels nostres serveis a posteriori.


Vols aquesta promoció?


Per dirigir-se a la promoció de KLAB COMPLIANCE, pots accedir-hi:

  • A través de l’app de KLIIK,

  • o, posant-se en contacte amb el personal de KLAB al correu electrònic info@klabcompliance.com, o al tel. (+376) 808 175.