F3217848-18B4-48FB-B4E7-78B6319CA3E7.PNG

BASES DEL SORTEIG

CLÀUSULA 1 - EMPRESA ORGANITZADORA

KLIIK.IO SL, amb NRT L-714627-W i propietària de la marca KLIIK (d’ara endavant “KLIIK”), organitza durant les dates indicades a continuació, el sorteig anomenat NATURAL BEAUTY (d’ara en endavant “el Sorteig”) d’acord amb les condicions que es recullen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2 - VALIDESA I PARTICIPACIÓ

La validesa de participació del sorteig és del 15 de Marçdel 2021 a les 12h, al 22 de Març del 2021 a les 12h.

 

Qui vulgui participar haurà de:

 

  • Ser major d’edat.

  • Tenir un compte registrat a l’aplicació mòbil Kliik.

  • Ser seguidor de @ensmolaelconsumlocal i @naturalbeauty_mileidy a Instagram.

  • Etiquetar un amic a la publicació del sorteig a Instagram.

 

Els usuaris podran participar tants cops com vulguin, sent cada comentari una participació en el sorteig.

 

La participació en el Sorteig implica que el participant compleix amb els requisits establerts en aquestes bases.

CLÀUSULA 3 - PREMI

Se sortejarà 1 premi que consistirà en:

 

  • Un val de 300€ per gastar-se a l'establiment NAUTRAL BEAUTY by Mileidy Gonzalez.


 

El nom del guanyador es publicarà a l’Instagram de @ensmolaelconsumlocal el Dilluns 22 de Març a les 12:30h.

CLÀUSULA 4 - SORTEIG

El Dilluns 22 de Març a les 12h finalitza el període de participació, i tot seguit es realitzarà el sorteig entre tots els participants que compleixin amb els requisits a través de la plataforma “easypromos” per extreure el nom del guanyador, i 3 suplents.

Es tornarà a verificar que el guanyador compleixi amb tots els requisits, i en el cas que no els compleixi, es passarà al següent suplent, fins a arribar al màxim de 3 suplents. En el cas que aquests suplents no compleixin tampoc amb els requisits, el premi quedarà desert.

 

Els organitzadors es reserven el dret de descartar i esborrar comentaris que puguin resultar de mal gust o ofensius. Així mateix, l’empresa organitzadora tindrà la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, especialment la facultat - si ho considera justificat - de declarar el premi desert.

 

El veredicte serà inapel·lable.

CLÀUSULA 5 - ENTREGA DE PREMI

El guanyador serà contactat per missatge privat a través d’Instagram. Si no s’aconsegueix contactar amb el guanyador en un termini de 24h des del primer intent de contacte, o aquest renunciés al premi, es procedirà a contactar amb els suplents, perdent l’anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.

 

Un cop acceptat el premi, el guanyador rebrà un missatge explicatiu sobre com precedir per l’entrega del premi, la qual es realitzarà al PRINCIPAT D’ANDORRA, a l'establiment Natural Beauty. S’acordarà amb el guanyador segons la seva disponibilitat el moment de l’entrega.

 

El guanyador autoritza que el seu nom d’usuari d’Instagram es publiqui a la pàgina web i a les xarxes socials, així com en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la marca sense que això generi un dret a favor seu de rebre qualsevol mena de contraprestació.

CLÀUSULA 6 - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Kliik, en compliment amb el que preveu la llei 15/2003 del 18 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, recapta les dades i es compromet a protegir i respectar la privacitat ‘aquestes dades que únicament s’utilitzaran per administrar el sorteig i proporcionar informació sobre productes i serveis del seu interès, després de la validació corresponent en registrar-se a l’aplicació Kliik. Pot exercir els seus drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació respecte a les seves dades personals a través de la comunicació escrita al correu electrònic: info@kliikapp.com

Per més informació, consulta la nostra política de privacitat: https://kliikapp.com/politica-de-privacitat-i-cookies/

CLÀUSULA 7 - ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT

La simple participació en el sorteig implica l’acceptació de les presents bases, de forma que la manifestació en el sentit de la no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, l’empresa KLIIK.IO quedarà lliure del compliment d’obligació contreta amb aquest participant. Les traduccions d’aquestes bases en altres idiomes es consideren com referència de consulta.

 

KLIIK.IO es reserva el dret de modificar les Bases del Sorteig, parcialment o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d'anul·lar o deixar el premi desert en cas de detectar-se qualsevol irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament informada als participants a través de la pàgina web de Kliik.

 

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la desqualificació del participant en el Sorteig.

 

KLIIK.IO queda exempt de qualsevol responsabilitat en el suposat existir algun error en les dades facilitades pels participants que per tant impedeix la seva identificació.

CLÀUSULA 8 - LLEI APLICABLE - CONTROVÈRSIA

Desvinculació referent a Facebook / Instagram. Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest sorteig., ni està associat a ell. L’usuari es desvincula totalment d’aquesta xarxa social, i és conscient que està promocionant la seva informació a l’empresa KLIIK.IO i no a Instagram. La informació que proporcioni s’utilitzarà per gestionar la participació del participant, per comunicar-li el premi i altres usos comercials.